Z początkiem czerwca rozpoczęliśmy zbrojenie drugiej połowy płyty fundamentowej. Wykonaliśmy także 100% ścianek obwodowych, na których będzie wspierał się strop nad halą garażową.

W pierwszej połowie miesiąca zaczęliśmy betonowanie płyty fundamentowej. Na koniec miesiąca zabetonowaliśmy jej drugą część i większość słupów na wcześniej wykonywanym zakresie płyty.