Na Polance prace postępują zgodnie z harmonogramem. W pierwszych dniach miesiąc na placu budowy został posadowiony żuraw wieżowy.

Obecnie przykrywamy stropem pierwszą połowę hali garażowej. Betonujemy podciągi, szalujemy strop oraz rampę zjazdową.
Przygotowujemy do betonowania drugiej klatki schodowej w drugiej części hali garażowej.