Wystartowaliśmy z pracami budowlanymi w miejscu naszej nowej inwestycji NA POLANCE!
Rozpoczęliśmy od prac przygotowawczych. Wygrodziliśmy teren budowy. Przeprowadziliśmy rozbiórkę znajdującego się na działce starego budynku, usunęliśmy wszystkie kolizje z mediami. Uzbroiliśmy niezbędne media zaplecze budowy.
Planujemy kolejne etapy prac.