Elewacja od strony zachodniej jest już gotowa i pojawiają się pierwsze konstrukcje balkonowe. Elewacja północna od strony ul. Polanka jest docieplana i przygotowywana do wyprawy elewacyjnej. Na elewacji północnej zostały zamontowane balustrady w loggiach. Wprawione zostały okna od parteru do 4 piętra.

Wewnątrz budynku „kładą się” płytki na korytarzach (do 3 piętra są już ułożone). Instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji wykonane są już w 90 %. Na kondygnacjach o d 1 do 4 piętra wykonane są tynki mokre i posadzki, a ściany GK są praktycznie kompletne – do realizacji pozostało 5 piętro.