Prace wewnątrz budynku w większości zakończone. Zakończyliśmy układanie płytek na korytarzach, klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych. Platformy samochodowe w hali garażowej już stoją. Montujemy ostatnie elementy sufitów podwieszonych na piętrze 5 i na korytarzach. Zakończyliśmy roboty elektryczne i wod.-kan. Centralne ogrzewanie działa – węzeł w budynku uruchomiony. Na ukończeniu jest montaż balustrad balkonowych stalowych na elewacji wschodniej. Wszystkie drzwi do pomieszczeń technicznych, klatek schodowych i mieszkań są zamontowane i obrobione.

Prace zewnętrzne – zakończyliśmy prace elewacyjne. Obecnie trwają roboty wykończeniowe, powstają drogi, chodniki i zieleń

.