Zamknęliśmy kolejny etap realizacji inwestycji – wykonaliśmy strop nad halą garażową.

Zakończyliśmy wszelkie prace na poziomie -1, w tym m.in. wykonaliśmy murowanie ścian wydzielających pomieszczenia techniczne w hali garażowej, wykonaliśmy zasypki fundamentowe wokół budynku.
Prowadziliśmy jednocześnie prace na parterze budynku od strony ulicy Polanka. Na koniec miesiąca wkonaliśmy wszystkie słupy oraz ściany żelbetowe. Zabetonowaliśmy wszystkie belki w osiach 9-14, gdzie trwają prace związane z szalowaniem i zbrojeniem stropu nad parterem. Wykonujemy belki parteru w osiach 1-8.
Od 18 września na budowie pracuje drugi żuraw wieżowy.