NA POLANCE w liczbach

7 kondygnacji
6 kondygnacji naziemnych
5 kondygnacji mieszkalnych
1 kondygnacja usługowa – parter
1 kondygnacja podziemna – hala garażowa

68 mieszkań i apartamentów
22 mieszkania w wariancie inwestycyjnym*
28 mieszkań 2-pokojowe
12 mieszkań 3-pokojowych
28 mieszkań 4-pokojowych

1 lokal usługowy **

* w wariancie inwestycyjnym możliwość podziału na 2 niezależne instalacyjnie moduły mieszkaniowe
** możliwość wydzielenia 8 niezależnych instalacyjnie lokali usługowych